Linguaweb
Linguaweb Linguaweb
Linguaweb


DISSENY DE PÀGINES WEB

Linguaweb | Informació i portfolio

Els nostres serveis estan adreçats tant a la comunitat universitària com a altres clients que no tenen cap vinculació amb la UAB. Els treballs que es paguen a través d'un número de Centre de Cost (CC) estan exempts de pagar l'impost. La resta de pagaments seran facturats.

ALGUNES WEBS REALITZADES PER NOSALTRES

UAB Barcelona

UAB Barcelona

Català com a llengua estrangera

Català com a llengua estrangera

Dept. de Psicologia bàsica

Dept. de Psicologia

Phonetics and Phonology in Iberia

Iberia

Dept. de Farmacologia | en construcció

Linguaweb

Dept. de Biologia Cel.lular

Dept. de Biologia Cel·lular

Servei de Llengües | en construcció

Servei de Llengües

UTPR-UAB | en construcció

UTPR-UAB

Filologia Catalana | Futurs estudiants

Filologia Catalana

Actor's Workshop| en construcció

Actor's Workshop

 

Linguaweb | Disseny de pàgines web | UAB Idiomes Campus

 

UAB Español English Contacta amb nosaltres inici UAB UAB Idiomes Contacta amb Linguaweb Inici Español English