Avaluació del centre
Avaluació del centre tardor | otoño | autumn Avaluació del centre


INFORMACIÓ GENERAL

Avaluació del centreUAB Idiomes Barcelona | Avaluació del Centre

Avaluació del centreSegons el 8è punt del Decàleg per a la formació de qualitat en idiomes, la pràctica docent del professorat i l’activitat acadèmica del centre en conjunt són avaluades mitjançant mecanismes que permetin proporcionar dades fiables i objectives sobre el grau de satisfacció de l’alumnat i sobre el seu rendiment efectiu.

A aquest efecte, el centre posa a la seva disposició les següents dades recollides el curs 2007-2008:


 

Resultats d’enquestes de satisfacció, avaluades del 0 al 10

 • L’activitat docent del professorat: 8.3
 • El dinamisme i l’amenitat de les classes: 7.9
 • Valoració global del curs: 7.6
 • Atenció del personal d’administració: 7.9
 • Alumnes que recomanarien UAB Idiomes Barcelona: 94%
 • Mitjana d’assistència a classe: 78%
 • Grau de fidelització de l’alumnat: 60%

Percentatge d’èxit en la superació dels nivells d’aprenentatge:

 • Aprovat: 24%
 • Notable: 44%
 • Excel·lent: 18%

Les entitats que garanteixen el compliment dels 10 compromisos de qualitat en l’ensenyament d’idiomes són les següents:

 • Alliance Française
 • ESADE Idiomes
 • Escola d’Idiomes de la Universitat de Vic
 • Escoles Oficials d’Idiomes de Catalunya
 • Institut Britànic Barcelona, British Council Barcelona
 • Institut Français Barcelona
 • Institut d’Estudis Nordamericans
 • Instituto Italiano di Cultura
 • Programa d’Ensenyament d’Idiomes de la Universitat Pompeu Fabra
 • Servei d’Idiomes de la Universitat Internacional de Catalunya
 • Servei de Llengües Modernes de la Universitat de Girona
 • Servei Lingüístic de la Universitat Rovira i Virgili
 • UAB Idiomes, Universitat Autònoma de Barcelona

 

UAB Idiomes Barcelona 2008 - 2009 | Disseny : Linguaweb

 

UAB Español English Contacta amb nosaltres inici UAB UAB Idiomes Contacta amb nosaltres inici Marc europeu comú de referència per a les llengües Español English