UAB Idiomes www.uab-idiomes.com
català español english
UAB Idiomes
IDIOMES ESTRANGERS
· A BARCELONA -
UAB-Casa Convalescència
· Al CAMPUS - Bellaterra
· A SABADELL -
Llac Center
ESPANYOL I CATALÀ PER A ESTRANGERS
· A BARCELONA -
UAB-Casa Convalescència
· Al CAMPUS - Bellaterra
· Cursos a mida per
a Grups
SERVEI PER A EMPRESES I INSTITUCIONS
· Cursos per a empreses
i institucions
TRADUCCIONS
· Traduccions i
correccions de textos
Servei de Llengües de la UAB
· Idiomes estrangers
· Espanyol per a estrangers
· Cursos per a empreses i institucions
Barcelona
Mapa Barcelona
T. (+34) 934 335 060
info.idiomes@uab.es
c/ St Antoni Maria Claret 171
08041 Barcelona
· Idiomes estrangers
· Espanyol i català per a estrangers
Bellaterra
Mapa Bellaterra
T. (+34) 935 811 325
s.llengues.info@uab.cat
Edifici M1 (Campus de Bellaterra)
08193 Cerdanyola del Vallès
· Idiomes estrangers
Sabadell
Mapa Sabadell
T. (+34) 937 230 053
sim.sabadell@uab.es
Pare Rodés, 26 Torre A, 3a planta
08206 Sabadell
UAB Idiomes